Inschrijf & Registratie formulier
Promote Your Post

Mooi dat je met Comment 2 Promote en /of Like 2 Promote aan de slag gaat om je producten, diensten of je merk / bedrijfsnaam te promoten. Wij zijn ervan overtuigd dat je met de diensten van Promote Your Post meer rendement uit je Social Media (activiteiten) zult gaan halen. 

Om ervoor te zorgen dat je deelname ook uitgevoerd kan worden, hebben wij onderstaande gegevens nodig, een aantal is verplicht en een aantal optioneel. Wij stellen het op prijs als je zoveel mogelijk invult. 


Hoe wil je deelnemen

Je kunt op incidentele basis deelnemen aan een Promote Your Post cyclus of op basis van een lidmaatschap. Verder kun je aangeven of je met Comment 2 Promote en / of Like 2 Promote per maand in 1 of 2 cyclussen deelnemen. Geef hieronder aan hoe je wenst deel te nemen.


Kies 1 van beide opties. Het lidmaatschap is eenmalig, maar verloopt als u 12 maanden niet heeft deelgenomen.
Kies aantal deelnemers, meer dan 5 deelnemers neem dan even contact op voor aanmelden via Excel bestand. De "hoofd" contactpersoon dient wel in het formulier ingevuld te worden.
Geef aan vanaf welke cyclus je wil deelnemen aan de pilot, je kan deelnemen aan de eerst volgende cyclus to 1 dag voor aanvang van de volgende cyclus
Heb je geen affiliatiecode kun je dit veld leeglaten.

Wie gaat er deelnemen

Onderstaande gegevens zijn nodig in de programmatuur om deel te kunnen nemen aan een cyclus. Het aantal deelnemers dat je in kunt vullen is gebaseerd op het aantal deelnemers wat je eerder hebt aangegeven in dit formulier. Het formulier wordt op basis van dat aantal aangegeven deelnemers aangepast. Bij meer dan 5 deelnemers graag even contact opnemen om gebruik te kunnen maken van het MS Excel aanmeld bestand voor de extra deelnemers. De "hoofd" contactpersoon dient wel in het formulier ingevuld te worden.


Voornaam
Voornaam
Voornaam
Voornaam
Voornaam
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving

Bedrijfsgegevens

De gegevens zijn voor ons administratief systeem en het Time IT platform om Promote Your Post geautomatiseerd te kunnen verwerken en je deel te laten nemen aan een Promote Your Post Cyclus.


Bedrijfsnaam waaronder u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel
Indien van toepassing
Het nummer waaronder u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel
Telefoonnummer van het bedrijf / organisatie
BTW nummer van organisatie waar factuur naar toe gestuurd dient te worden
Wordt gebruikt om ontvangen betalingen af te letteren
Vestigingsadres
.

Factuuradres / gegevens

Standaard worden de facturen per mail verstuurt, heb je liever een factuur per post, kies dan voor liever per post.


Naam financiele contactpersoon zoals deze aangesproken wenst te worden
Wordt op de factuur vermeld
E-mail adres financiële contactpersoon
E-mail adres waar factuur naar verzonden dient te worden