Aanbieding naar kandidaat lidmaatschap

Dit formulier is voor intern gebruik, het verstuurt een aanbieding naar een kandidaat op basis van een evaluatie gesprek. Dit moet dan ook hebben plaats gevonden! De niet zichtbare  teksten verwijzen naar het evaluatie gesprek. 

NIET gebruiken als je iemand hebt gesproken en hem/haar een aanbieding wil doen!


Zo ga je deelnemen

Tijdens de evaluatie is besloten dat een lidmaatschap aangaat bij Promote Your Post. Op basis van het lidmaatschap kun je op abonnement basis, tegen een aangepast tarief deelnemen aan de diensten Comment 2 Promote en Like 2 Promote Cyclussen.
Een abonnement (1 cyclus per maand, voor één dienst) wordt aangegaan voor 3 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengt met dezelfde periode. Opzeggen van één of meer abonnementen kan kosten loos tot 1 maand voor verlening. Toevoegen van Extra deelnemers of extra abonnementen is ook mogelijk.

Specificatie van het lidmaatschap en de maandelijkse diensten op abonnement basis worden hieronder vermeld.


Kies 1 van beide opties
Kies aantal deelnemers, meer dan 5 deelnemers neem dan even contact op voor aanmelden via Excel bestand. De "hoofd" contactpersoon dient wel in het formulier ingevuld te worden.
Geef aan vanaf welke cyclus je wil deelnemen aan de pilot, je kan deelnemen aan de eerst volgende cyclus to 1 dag voor aanvang van de volgende cyclus
Heb je geen affiliatiecode kun je dit veld leeglaten.

Deelnemer(s)

Wij hebben onderstaande deelnemer(s) opgenomen bij het lidmaatschap.


Voornaam
Voornaam
Voornaam
Voornaam
Voornaam
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Tussenvoegsel
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Achternaam
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mailadres deelnemer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Mobielnummer
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving
Functie omschrijving

Bedrijfsgegevens

Het Lidmaatschap wordt aangegaan door onderstaande organisatie.


Bedrijfsnaam waaronder u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel
Indien van toepassing
Het nummer waaronder u ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel
Telefoonnummer van het bedrijf / organisatie
BTW nummer van organisatie waar factuur naar toe gestuurd dient te worden
Wordt gebruikt om ontvangen betalingen af te letteren
Vestigingsadres
.

Factuuradres / gegevens Lidmaatschap

Standaard worden de facturen per mail verstuurt, heb je liever een factuur per post, kies dan voor liever per post.


Wordt gebruikt voor te naamstelling factuur
Naam financiele contactpersoon zoals deze aangesproken wenst te worden
Wordt op de factuur vermeld voor administratieve afhandeling
E-mail adres financiële contactpersoon, voor debiteurenbeheer
E-mail adres waar factuur naar verzonden dient te worden

Factuuradres / gegevens Abonnementen

Standaard worden de facturen per mail verstuurt, heb je liever een factuur per post, kies dan voor liever per post.


Naam financiele contactpersoon zoals deze aangesproken wenst te worden
Wordt op de factuur vermeld
E-mail adres financiële contactpersoon
E-mail adres waar factuur naar verzonden dient te worden